The scope of activities in the field of transport and civil engineering is interwoven with the principles of sustainable development, finding optimal functional solutions and multidisciplinary and intermodal approach.
The development and realization of the concept of transport infrastructure is viewed initially from the spatial-planning (macro), and they are thoroughly disassembled at the micro level. In this way, interactive compilation of the traffic infrastructure with the published and perspective traffic requirements, the higher level network and the supported contents. Tehnička dokumentacija iz oblasti niskogradnje obuhvata idejne, građevinske projekte za izvođenje, projekte izvedenog stanja.

U oblasti sobraćaja izrađuju se idejna rješenja, projekti regulisanja i projekti vođenja saobraćaja na gradskim i vangradskim putnim mrežama, te studijska dokumentacija sa posebnim osvrtom na segmente bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i planiranje mjera zaštite životne sredine.
Visoka stručna osposobljenost i iskustvo našeg radnog tima ogleda se kroz niz uspješno realizovanih predmeta vezanih za spektre strukovnog djelovanja.

Technical documentation in the field of civil engineering includes:

  • Preliminary design
  • Main project
  • Implementation project
  • Projekat izvedenog stanja
Mahovljanska petlja

Consulting supervision services for the construction of Mahovljanska Loop (on the E 661 Banja Luka - Gradiška in Laktaši - Mahovljani)

Supervision of the construction of the loop on the Banjaluka-Gradiška highway in Laktaši - Mahovljani - according to FIDIC procedures -
The year of manufacture: 2012.

Slika kruzna raskrsnica

Preliminary design for the construction of a roundabout at the crossing of the bypass around the Gradiška and M16 highway in the village of Brestovcina, Gradiška

Location: Brestovčina, Gradiška
Municipality of Gradiška
The year of manufacture: 2016.

Slika nadzor Klasnice

Supervision of the construction of the extension of the main road with facilities at the M-16 Banja Luka-Gradiška, the Prijedors loop section - Klašnice

Location: Banja Luka
Investor: JP "Putevi" Republike Srpske
The year of manufacture: 2012.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

Preliminary design for the VI transversal and the conceptual design for the VI transfer and sub-section on the section: From the street Džemal Bijadić to the crossroads with the street Safet Zajka

Location: Sarajevo
Sarajevo Canton, Ministry of Transport, Road Directorate
The year of manufacture: 2014.

Slika prosirenje magistralnog puta M16

Main project of extension of the main road with facilities on M16 Banja Luka - Gradiška - section Prijedors loop

Location: Banja Luka
Investor: JP "Putevi" Republike Srpske
The year of manufacture: 2014.

Brcko prosirenje puteva, izgranja trotoara i mostova

Main design of roads, pavements, bridges and bus stops in Brčko District

Location: Brčko
Brčko disktrikt Bosne i Hercegovine (Government of Brcko District Discipline of BiH, Department of Public Affairs)
The year of manufacture: 2017.

Slika MHE Hrcavka

The main project of the hydro power plant Hrčavka S-H-2, Republika Srpska
from the access road and connecting to the main road

Location: Ugljevik
Investor:„Drina Hydro Energy" d.o.o. Ugljevik
The year of manufacture: 2013.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

The main project of extension of the street Academician Jovan Surutka to the connection with the planned street B. Ćopić in Banja Luka

Location: Banja Luka
The year of manufacture: 2016.

Slika MHE Hrcavka

Main design part of street Academician Jovan Surutka and new projected roads - cross-link between streets B. Ćopić and academician J. Surutka in Banja Luka

Location: Banja Luka
The year of manufacture: 2016.

Idejni projekat za sestu transferzalu slika

The main project for the construction of the branch of Greek street in the part c.p. 3248/1 and part of c.p. 3246 c.p. Banja Luka 7

Location: Banja Luka
The year of manufacture: 2014.

Slika MHE Hrcavka

Crossroads with circular traffic flow at the crossroads of the main road M-4 and the regional road R-473

Location: Teslić
The year of manufacture: 2014.